तमु समाज यु के दुवारा तमु धि नेपालको भूकम्प पिडित राहत कोषमा २ लाख १० हजार हस्तान्तरण


Relief aid distribution =2

Previous Tamu Samaj UK, has managed to raise over 30,000. pounds for the Nepal earthquake victims relief fund.Updated List of Donors, as of 28/06/2015
Next तमु समाज युकेको आठौ साधारणसभा सम्पन्न।